Marie-Éve Thérenty

 

ARTÍCULOS
Thérenty, Marie-Éve, "Le romanesque au quotidien (sur le journal français au XIXe siècle)", Premsa hispànica i literatura francesa al segle. XIX. Petites i grans ciutats / Prensa hispánica y literatura francesa en el siglo XIX: pequeñas y grandes ciudades, ed. Marta Giné y Yolanda Domínguez, Lleida, Edicions de la Universitat de Lleida, 2004, pp. 21-31.