Miquel Nicolás Amorós

 

EDICIONES/COORDINACIONES/DIRECCIONES/PRÓLOGOS-INTRODUCCIONES
Bernat Baldoví i el seu temps. Actas del Congreso "Bernat i Baldoví i el Seu Temps", celebrado en Sueca en 1999, ed. Miquel Nicolás, València: Universitat de València, 2002.
ARTÍCULOS
Nicolás Amorós, Miquel, "Pròleg", Bernat Baldoví i el seu temps. Actas del Congreso "Bernat i Baldoví i el Seu Temps", celebrado en Sueca en 1999, ed. Miquel Nicolás, València: Universitat de València, 2002, pp. 9-11.
Nicolás, Miquel, "La representació del valencià en l'obra de Josep Bernat i Baldoví: el “melodrama” de la llengua", Bernat Baldoví i el seu temps. Actas del Congreso "Bernat i Baldoví i el Seu Temps", celebrado en Sueca en 1999, ed. Miquel Nicolás, València: Universitat de València, 2002, pp. 237-250.