Ramón Nicolás Rodríguez

 

LIBROS
Lavallé, Bernard, Consuelo Naranjo y Antonio Santamaría, La América Española (1763-1898). Economía, Madrid, Editorial Síntesis, 2002.
Nicolás Rodríguez, Ramón, Manuel Lugrís Freire: biografía e antoloxía, Vigo: Galaxia, 2006.
Nicolás Rodríguez, Ramón, Manuel Lugrís Freire: vida e obra, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, 2006.
ARTÍCULOS
Nicolás, Ramón, "A apreciación da poesía de D. Eladio Rodríguez: dos anni mirabiles ao esquecemento posterior", Eladio Rodíguez: 1864-1949 : unha fotobiografía, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, 2001, pp. 77-84.
Nicolás Rodríguez, Ramón, "Curros Enríquez e o seu cabodano na prensa galeguista de preguerra (discursos, prosas e poemas)", Actas do I Congreso Internacional "Curros Enríquez e o Seu Tempo": (Celanova, 13-15 de setembro do 2001), ed. Xesús Alonso Montero, Henrique Monteagudo y Begoña Tajes Marcote, Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, 2004, vol. II, pp. 361-404.