Manuel P. Nespereira

 

ARTÍCULOS
Nespereira, Manuel P., "Nació i identitat nacional a la Revista Jurídica de Cataluña. Materials per al debat", Cercles: Revista d'Història Cultural (Universidad de Barcelona), 5 (2002). Monográfico: "El segle XIX. Política i cultura", coord. Albert Ghanime, pp. 130-139.