Juan José Negreira Parets

 

LIBROS
Negreira Parets, Juan José, Baleares en la guerra de Filipinas (1896-1898), Palma de Mallorca: Torre del amor, 2006.