Xosé Neira Vilas

 

EDICIONES/COORDINACIONES/DIRECCIONES/PRÓLOGOS-INTRODUCCIONES
Manuel Murguía e os galegos da Habana, ed. Xosé Neira Vilas, Sada, O Castro, 2000.
ARTÍCULOS
Neira Vilas, Xosé (ed.), "Cartas asinadas por Manuel Murguía e Uxío Carré (en castelán)", Manuel Murguía e os galegos da Habana, Sada, O Castro, 2000, pp. 43-102.

Neira Vilas, Xosé, "Lugrís Freire, emigrante", Boletín da Real Academia Galega, 367 (2006), pp. 127-130.

Neira Vilas, Xosé, "A coroa de Curros Enríquez", Actas do I Congreso Internacional "Curros Enríquez e o Seu Tempo": (Celanova, 13-15 de setembro do 2001), ed. Xesús Alonso Montero, Henrique Monteagudo y Begoña Tajes Marcote, Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, 2004, vol. I, pp. 219-224.