Marta Neira Rodríguez

 

RESEÑAS
A: Araújo, Mª Teresa (ed.), Relatos e outras prosas de Roque Pesqueira Crespo, Santiago de Compostela, Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 2001.
Neira Rodríguez, Marta, Boletín Galego de Literatura, 31 (2004), pp. 169-170.
A: Arca Caldas, Olimpio, Emigrantes Sobranceiros, A Estrada, Fundación Cultural da Estrada, 2002.
Neira Rodríguez, Marta, Boletín Galego de Literatura, 31 (2004), pp. 171-174.